Phí thẩm định giá năm 2020

Deloitte xin trọng gửi tới Quý Khách Hàng biểu phí Thẩm Định Giá năm 2020 như sau:

I. Đối với tài sản thông thường

bieu-phi-tham-dinh-gia-2019

Tính hết giá trị cận dưới mới tính đến giá trị cận trên.

Ví dụ: Giá trị tài sản là 50 tỷ thì phí thẩm định là: 10 tỷ * 0,3% + 40 tỷ * 0,2% = 30 + 80 = 110 (triệu đồng)

II. Đối với tài sản đặc thù

Như thẩm định giá trị thương hiệu, lợi thế thương mại, giá trị tài sản vô hình … tính bằng 1% giá trị tài sản.

III. Đối với công tác thẩm định đơn giá

Thẩm định đơn giá dự toán xây dựng công trình là 500.000 đồng/công tác, đơn giá;

Thẩm định đơn giá hàng hóa, dịch vụ,…tính là 1.000.000 đồng/đơn giá, sản phẩm

Ghi chú:

Mức tối thiểu là 3 triệu đồng.

Đối với khách hàng là cá nhân, tổ chức kinh doanh có nhu cầu thẩm định để vay vốn, kêu gọi đầu tư,…Deloitte sẽ đồng hành cùng sự phát triển và giảm chi phí thẩm định thấp nhất có thể, mức tối thiểu là 1,5 triệu đồng