Phí thẩm định giá năm 2020

Deloitte xin trọng gửi tới Quý Khách Hàng biểu phí Thẩm Định Giá năm 2020 như sau:

I. Đối với tài sản thông thường

bieu-phi-tham-dinh-gia-2019

Mức tối thiểu là 3 triệu đồng. Tính hết giá trị cận dưới mới tính đến giá trị cận trên.

Ví dụ: Giá trị tài sản là 50 tỷ thì phí thẩm định là: 10 tỷ * 0,3% + 40 tỷ * 0,2% = 30 + 80 = 110 (triệu đồng)

II. Đối với tài sản đặc thù

Như thẩm định giá trị thương hiệu, lợi thế thương mại, giá trị tài sản vô hình … tính bằng 1% giá trị tài sản.

III. Đối với công tác thẩm định đơn giá

Định mức dự toán xây dựng tính là 500 nghìn/công tác, đơn giá