Biểu giá dịch vụ thẩm định giá năm 2019

Công Ty CP PHP Việt Nam xin trọng gửi tới Quý Khách Hàng biểu phí Thẩm Định Giá năm 2019 như sau:

bieu-phi-tham-dinh-gia-2019

Mức tối thiểu là 3 triệu đồng. Tính hết giá trị cận dưới mới tính đến giá trị cận trên.

Ví dụ: Giá trị tài sản là 50 tỷ thì phí thẩm định là: 10 tỷ * 0,3% + 40 tỷ * 0,2% = 30 + 80 = 110 (triệu đồng)