Biểu giá dịch vụ thẩm định giá năm 2019

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ GIÁM ĐỊNH DELOITTE xin trọng gửi tới Quý Khách Hàng biểu phí Thẩm Định Giá năm 2019 như sau:

I. Đối với tài sản thông thường

bieu-phi-tham-dinh-gia-2019

Mức tối thiểu là 3 triệu đồng. Tính hết giá trị cận dưới mới tính đến giá trị cận trên.

Ví dụ: Giá trị tài sản là 50 tỷ thì phí thẩm định là: 10 tỷ * 0,3% + 40 tỷ * 0,2% = 30 + 80 = 110 (triệu đồng)

II. Đối với tài sản đặc thù

Như thẩm định giá trị thương hiệu, lợi thế thương mại, giá trị tài sản vô hình … tính bằng 1% giá trị tài sản.

III. Đối với công tác thẩm định đơn giá, định mức dự toán xây dựng tính là 500 nghìn/công tác, đơn giá